Ilmoita mittarilukema
Slide

Etäluennassa otettiin askel eteenpäin

toukokuu 11, 2020

Olemme asentaneet etäluettavia vesimittareita vuodesta 2013 lähtien muutaman sadan mittarin vuosivauhdilla. Nyt ollaan menossa noin urakan puolivälissä, asennettuna on noin 2500 etäluettavaa mittaria. Aloitimme etäluettavien mittareiden systemaattisen käytön yhtenä ensimmäisistä vesilaitoksista Suomessa.

Tavoitteena on, että noin viiden vuoden sisällä jokaisessa ylivieskalaiskiinteistössä on etäluettava vesimittari.

Tähän saakka etäluettavat mittarit on luettu kolmen kuukauden välein, eli joka laskutukseen keräämällä lukemat autolla ohi ajamalla. Autossa oleva laitteisto kerää lukemat noin 50-1000 metrin etäisyydellä kiinteistöstä. Jo tämä vaihe on parantanut asiakaspalvelua, sillä jokainen lasku on ollut lukemaan perustuva. Vanhat mekaaniset mittarithan laskutetaan kolme kertaa vuodessa perustuen vedenkulutusarvioon, joka sitten tasataan syyskuun laskutuksessa.

Etäluettava vesimittari antaa luennan yhteydessä hälytyksen mm. mahdollisesta vuodosta. Kolmen kuukauden välein lukemalla ei kuitenkaan ole saatu täysin hyödynnettyä etäluettavien mittareiden antamaa informaatiota. Toki muutamia kiinteistöjen sisäisiä vuotoja on löydetty ja näin pelastettu kiinteistöjä suuremmilta vahingoilta ja omistajia suurilta laskuilta.

Nyt etäluennassa on astuttu seuraavaan vaiheeseen.

Toukokuun puolessa välissä asennettiin vesitornin katolle omat radioluenta-antennit, joilla saadaan luettua noin 80 % asennetuista etäluettavista mittareita, loput jää edelleen autolla luettavaksi. Antennien kautta lukema saadaan kerran tunnissa, mikä parantaa merkittävästi mittarien hyötykäyttöä myös vesilaitosta ajatellen. Saamme tarkkaa tietoja kiinteistöjen käyttämistä vesimääristä, joita voimme verrata tietyille alueille pumpattuihin vesimääriin ja pääsemme näin tarkasti seuraamaan alueellisia vesitaseita. Samoin saamme nopeammin mittarien antamat hälytykset tietoomme. Selvitämme myös mahdollisuutta, miten saisimme jokaisen asiakkaan nähtäville netin kautta oma vedenkäyttöhistoriansa tuntitasolla ja mittarin antaman hälytyksen saamista asiakkaan haluamaan puhelimeen tai sähköpostiin.

Ala on kehittymässä nopeasti ja me haluamme olla viemässä tätä kehitystä osaltamme eteenpäin ylivieskalaisten vedenkäyttäjien parhaaksi.