YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNNAN PALVELUMAKSUHINNASTO

VESIHUOLTOLAITOS

Tämän hinnasto koskeen Ylivieskan Vesiosuuskunnan tarjoamia erikseen tilattavia palveluita.

PALVELUMAKSUHINNASTON HYVÄKSYNTÄ

 Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus on hyväksynyt palvelumaksuhinnaston 27.11.2017 pidetyssä kokouksessa.

PALVELUMAKSUHINNASTON VOIMAANTULOPÄIVÄ

Hinnasto on voimassa 1.1.2018 alkaen.

ERILLISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Vesihuoltolaitos perii tässä palvelumaksuhinnastossa esitetyistä erillispalveluista maksua

tämän hinnaston ja yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Palveluita toimitetaan ainoastaan

erillistilauksesta. Perittävät maksut ovat kertaluontoisia. Niitä peritään palvelujen tuottamisesta

laitokselle aiheutuvien kustannusten, sekä vesilaitostoiminnan yleisten kustannusten

kattamiseksi.

Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän

tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi

kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.

 Vesimittarin tarkistusmaksu on:

75,00 €/kerta (sis. ALV 24 %)

 Vesimittarin tarkistuksen voi suorittaa ainoastaan vesihuoltolaitos.

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä

aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas

ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan

periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.

Vesimittarin luentamaksu on 23 €/kerta (sis. ALV 24 %)

Vesimittarin luennan voi suorittaa ainoastaan vesihuoltolaitos.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Vesihuoltolaitos perii laitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta

maksun. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen

aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.

Venttiilin avaamis- ja sulkemismaksu on:

60 €/kerta (sis. ALV 24 %)

Sammutusvesilaitteistoista perittävät maksut

Sammutusvesilaitteiden käyttö- ja pääomakustannusten vesilaitokselle aiheutuvien ja laitteiden

kokeilemisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi perittävän perusmaksun

määräämisperusteena on laitokselle aiheutuvat jatkuvaluontoiset kustannukset.

Sammutusvesilaitteistojen perusmaksun yksikköhinta on:

2439,34 €/vuosi (sis. ALV 24 %)

Asiakkaan tilaamat erikoistyöt

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita tässä palvelumaksuhinnastossa ei

erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset sekä tarvittava kate yleisten

toiminta- ja pääomakulujen kattamiseksi. Laitos toteuttaa työt yksikköhinnoiteltuina. Laitos on määritellyt seuraavat yksikköhinnat:

 

 

 

Veroton

Verollinen

* Työlaskutus (€/tunti)

 

 

37.10

46.00

 * Ylityö 50 % (€/tunti)

 

 

 

47.58

59.00

 * Ylityö 100 % (€/tunti)

 

 

 

58.06

72.00

 * Ylityö 200 % (€/tunti)

 

 

 

86.29

107.00

 * Tarvikesiirrot, pakettiauto (€/km)

 

 

0.75

0.93

 * Kaivinkonetyö

 

 

 

56.45

 70.00

 * Traktorityö

 

 

 

52.42

65.00

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on voimassaoleva korkolain mukainen korko 7,0 %. Perimiskustannuksina

veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta perintälain mukaisesti. Muut perimiskustannukset

peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Comments are closed.