Slide

Ohjeita rakentajalle

Lähtötiedot

KVV-suunnitelmien (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelma) lähtötiedot jätevesi- ja hulevesiviemäriliittymien suunnittelua varten pyydetään Ylivieskan kaupungin kuntatekniikanyksiköstä. Lähtötiedoissa määritetään tonttiviemärien liitoskohdan sijainti ja korkeusasema. Kun viemärien lähtötiedot on selvitetty, lähtötiedot tonttivesijohdon suunnittelua varten pyydetään Ylivieskan Vesiosuuskunnalta.

Suunnitelmat

Rakennuslupakuvat ja LVI-kuvat hyväksytetään Ylivieskan kaupungin rakennusvalvonnassa. Suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä sekä kaupungin rakennusvalvontaan, että Ylivieskan Vesiosuuskuntaan, joilta saa ohjeita ja neuvoja suunnittelun tueksi.

Vesi- ja viemäriliittymäsopimus

Vesi- ja viemäriliittymissopimus tehdään Vesiosuuskunnan toimistolla, osoitteessa Tasangontie 21. Mikäli rakentaja on jättänyt rakennuslupahakemuksen lupapiste.fi -palveluun, Vesiosuuskunta saa tarvittavat piirustukset sieltä. Muutoin seuraavat piirustukset on oltava mukana sopimusta tehtäessä.

LV-suunnitelmien tulee sisältää:

  • asema- ja linjapiirustus vesi- ja viemärijohdoista sekä hule- ja salaojavesien johtamisesta mittakaavassa 1:500
  • rakennuksien pohjapiirustus vesi- ja viemärijohdoista mittakaavassa 1:50 tai 1:100.

Liittymän rakentaminen

Tonttivesijohdon (ja -viemärin) rakennustyö voidaan tilata Vesiosuuskunnalta esim. liittymissopimuksen teon yhteydessä. Työsuoritus voi sisältää vesijohdon asennustyön päävesijohdosta vesimittarille saakka ja viemärin asennuksen pääviemäristä rakennuksen sokkeliin saakka sekä sovittaessa maanrakennustyön (kaivu- ja täyttötyön). Tonttijohtojen rakennustyöstä veloitetaan yksikköhintaperusteisesti materiaali-, asennustyö- ja maanrakennuskustannukset. Tonttivesijohdon liitossatula ja vesimittari (asennustyöstä veloitetaan erikseen) sisältyy vesijohdon liittymismaksuun.

Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Kaava-alueella vastuuraja on tontin rajalla.

Vesimittarin sijoittaminen

Tilan, johon vesimittari sijoitetaan, tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman (2007) osan D1 mukainen.

Paras paikka vesimittarille on erillinen laitehuone, johon sijoitetaan muutkin talon tekniset laitteet eli tekninen tila tai pannuhuone. Mittari tulee sijoittaa, mikäli mahdollista, välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan lattiakaivolliseen tilaan.

Vesimittari tulee sijoittaa sopivaan paikkaan siten, että se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa.