Slide

Sähkökatkojen vaikutus ylivieskalaisten vedensaantiin

lokakuu 21, 2022

Vesihuolto on sähkönsaannin ohella yhteiskunnan tärkeimpiä palveluita. Vesihuolto on kotitalouksien, terveydenhuollon, sairaaloiden ja teollisuuden kannalta niin kriittinen palvelu, että sen pitää toimia kaikissa tilanteissa.

Ylivieskan Vesiosuuskunta on varautunut sähkönsaantihäiriöihin omatoimisesti ja kriittisiin kohteisiin on hankittu omia kiinteitä varavoimakoneita.

Tulevan talven ajaksi suunnitellut enimmillään muutaman tunnin sähköjakelukatkot eivät aiheuta veden toimitukseen katkoksia Ylivieskan Vesiosuuskunnan asiakkaille. Joillain tietyillä alueilla veden paine voi olla normaalia huonompi, mutta vettä tulee silti kaikille.

Keskustan korkeimmissa kerrostaloissa on kiinteistöjen omia paineenkorotuspumppuja, joilla painetta nostetaan ylimpiin kerroksiin. Jos sähköt ovat pois, emme voi taata, että vettä tulee silloin ylimpiin kerroksiin.

Suurempia ongelmia vedenjakelussa voi tulla vasta, jos laaja sähkökatko kestää syystä tai toisesta useita päiviä.

Ylivieskan keskustaajaman tai Raudaskylän jätevesiviemäriverkkoon liitettyjen kiinteistöjen tulee kuitekin sähkökatkojen aikana pyrkiä välttämään veden kulutusta. Ylivieskan kaupungin hallinnoimassa viemäriverkostossa on pumppaamoja, joihin kaikkiin ei pystytä järjestämään varavoimaa. Minimoimalla jäteveden muodostuminen estetään laajat viemäreiden ylivuodot (ohijuoksutukset) tai mahdolliset viemäriverkoston tulvimiset, jotka johtuvat jätevedenpumppauksen keskytymisestä.

Sähkökatkon aikana tulisi toimia seuraavast:

  • Vältä suihkussa käyntiä sekä astioiden- ja pyykinpesua
  • Vältä wc:n huuhtelua
  • Älä laske vettä viemäriin. Jos joudut laskemaan vettä hanasta, laske se astiaan tai sankoon.

Lisätietoa tarvittaessa Ylivieskan Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Toni Huuhalta ja jäteveteen liittyvissä asioissa vs. kuntatekniikan pääliköltä Mauri Haikolalta