Slide

YVO 70v: Vesilaitoksen hermokeskus – valvomo

kesäkuu 10, 2022

Ylivieskan Vesiosuuskunta on pyrkinyt aina aktiivisesti kehittämään omaa toimintaansa. Yksi merkittävä asia toiminnan tehostamisessa on ollut verkoston valvonta. Valvontaa on haluttu kehittää, koska Vesiosuuskunta toimii ostoveden varassa, jolloin jokainen vuoto tarkoittaa ylimääräisiä kustannuksia.

Vesiosuuskunnan toiminnan alkuvaiheissa verkoston valvonta perustui näköhavainnointiin ja asiakkaiden ilmoituksiin häiriötilanteista. Verkoston laajentuessa näiden varaan valvontaa ei enää voinut pelkästään varata. Tekniikan kehittyessä tuli mahdolliseksi kaukovalvonnan toteuttaminen.

Ylivieskan Vesiosuukunta hankki keväällä 1971 ensimmäiset omat kaukovalvontalaitteet välille vesilaitos ja vesitorni. Hankinta tehtiin samaan aikaan, kun Vesikolmio hankki vedenottamon, pumppaamoiden ja muiden vesijohtolaitteiden ohjausta varten kauko-ohjauslaitteet, joiden avulla ohjattiin toimintoja välillä Kiiskilän vedenottamo – Ylivieskan vesilaitos.

Molemmille ohjauslaitteille hankittiin lisäksi yhteinen hälytyskeskus, josta mahdollisen häiriön sattuessa ohjautui hälytys vesilaitoshoitaja Niilo Ylitalon kotiin. Tällä järjestelyllä voitiin varsinainen vesilaitospäivystys supistaa yhteen vuoroon sekä ns. varallaoloon.

Vuonna 1981 valmistuneeseen vesihuollon yleissuunnitelmaan sisältyi kaukokäyttö- ja hälytysjärjestelmä, jonka hankittiin Vesikolmion ja alueella toimivien vesilaitosten yhteisesti tilaamana 1983. Järjestelmän keskusvalvomo sijoitettiin Ylivieskan Vesiosuuskunnan tiloihin ja sen toiminnasta vastasi Vesiosuuskunnan henkilöstö. Keskusvalvomosta rakennettiin radiolinkkiyhteydet vedenottamoihin, välipumppaamoihin ja toisiin Vesikolmion alueella toimiviin vesilaitoksiin.

Kauko-ohjauksen ja hälytysjärjestelmän ansiosta keskusvalvomosta voitiin seurata vedenottamoiden ja välipumppaamoiden toimintaa ja paikallistaa entistä paremmin verkostossa esiintyvät vuodot. Laitteisto antoi hälytyksen, jos paine jossain verkoston osassa äkillisesti laski tai jonkin pumppaamo pysähtyi sähkökatkon johdosta. Korjaustoimet voitiin järjestelmän ansiosta aloittaa heti.

Valvontakeskuksen laitteiston avulla voitiin säätää myös verkoston paine kulutushuippujen mukaan, jolloin suurilta paineen vaihteluilta voitiin välttyä ja osuuskunnan omat alavesisäiliöt täyttää pienen kulutuksen aikana. Järjestelmä valvoi myös veden pH-arvon vaihteluja.

Valvontajärjestelmää on kehitetty ja laitteistoa uusittu aina sitä mukaa kun tekniset ominaisuudet alalla ovat kehittyneet. Uusin valvomonpäivitys siirsi keskusvalvomon Kalajoelle Vesikolmion omiin tiloihin vuonna 2021, mutta edelleen samoja asioita valvotaan kuin aikaisemminkin.

Keskusvalvomo toiminnan rinnalla Ylivieskan Vesiosuuskunta on kehittänyt oman verkostonsa valvontaa. Yhtenä verkoston valvontaan liittyvänä asiana kuluttajille näkyy etäluettavien vesimittareiden asennus kiinteistöihin. Tulevaisuudessa Vesiosuuskunnan on mahdollista seurata lähes reaaliajassa verkostoon pumpatun ja kulutetun veden määriä, jolloin verkoston vuodot voidaan havaita vielä nopeampaa.