Slide

Hinnasto

VESIHUOLTOLAITOS

Tämän hinnasto koskeen Ylivieskan Vesiosuuskunnan tarjoamia vesihuoltopalveluita.

HINNASTON HYVÄKSYNTÄ

Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus on hyväksynyt hinnaston

20.11.2023 pidetyssä kokouksessa.

HINNASTON VOIMAANTULOPÄIVÄ

Hinnasto on voimassa 1.1.2024 alkaen.

VESIHUOLTOPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä hinnastossa esitettyjä maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Laitos perii liittymismaksua kattaakseen vesihuoltoverkostojen rakentamisesta sille aiheutuvat kustannukset. Liittymismaksu ei sisällä arvonlisäveroa.

Asuinkiinteistöjen liittymismaksu määräytyy huoneistojen lukumäärän, rakennustyypin ja liittymismaksun yksikköhinnan perusteella seuraavasti:

L = YH * K * (H-1) + YH

L = Liittymismaksu
YH = Liittymismaksun yksikköhinta €/huoneisto 1500 € (ALV 0%)
K = Kiinteistötyyppikerroin
H = Huoneistojen lukumäärä


Kiinteistötyyppikertoimet (K):

Omakotitalo K = 1 = 1 500 €
Paritalo K = 0,4 = 2 100 €
Rivitalo tai muu kytketty pientalo K = 0,4
Asuinkerrostalo K = 0,3
Asuinliiketalo K = 0,3
Vapaa-ajan rakennus K = 1,5

Muiden kiinteistöjen liittymismaksu määräytyy käytettävien palveluiden, kiinteistötyypin, ja kerrosalan perusteella seuraavasti:

L = YL * K * A
L = Liittymismaksu
YL = Liittymismaksun yksikköhinta €/kerros-m2
K = Kiinteistötyyppi kerroin
A = Kiinteistön kerrosala (m2)

Liittymismaksun yksikköhinta (YL)

YL = 1,34 €/k-m2(ALV 0%)

Kiinteistötyyppikertoimet (K):

Liikerakennus K = 4, kerrosala on alle 10 000 m2
K = 2, ylittävä osuus 10 000 – 20 000 m2
K = 1, ylittävä osuus yli 20 000 m2
Teollisuusrakennus K = 3, kerrosala on alle 600 m2
K = 2, ylittävä osuus 600 – 2 600 m2
K = 1, ylittävä osuus yli 2 600 m2

Prosessivettä käyttävien teollisuusrakennusten liittymismaksu määritellään tapauskohtaisesti perustuen sijaintiin, tilausvesivirtaan ja kerrosalaan.

Julkinen rakennus K = 4
Maatalouden talousrakennus K = 6, kerrosala on alle 200 m2
K = 2, ylittävä osuus yli 200 m2

Liittymismaksu lasketaan erikseen vedelle ja jätevedelle. Asiakas maksaa liittymismaksua vain niistä palveluista, joihin hän liittyy.

Lisäliittymismaksu

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %, tai kun liittyjä siirtyy seuraavan maksuluokkaan.

Perusmaksu

Perusmaksua maksetaan oikeudesta käyttää laitoksen vesihuoltopalveluita, joihin asiakas on liittynyt. Laitos perii perusmaksua kattaakseen vesihuoltoverkostojen ylläpidosta ja huollosta, sekä jatkuvan toimintavalmiuden ylläpidosta koituvat kustannukset. Perusmaksu on jatkuva maksu, joka veloitetaan asiakkaalta kuukausittain.

Asuinkiinteistöjen perusmaksu huoneistojen lukumäärän, rakennustyypin ja liittymismaksun yksikköhinnan perusteella seuraavasti:

P = YP * K * (H-1) + YP

P = Perusmaksu
YP = Perusmaksun yksikköhinta €/huoneisto/kk YP = 6,50 € (ALV 0 %)
K = Kiinteistötyyppikerroin K = 0,3
H = Huoneistojen lukumäärä

Perusmaksun yksikköhinta (YP)

YP = 8,06 €/huoneisto/kk (ALV 24 %)

Kiinteistötyyppikertoimet (K):

Omakotitalo P = 6,50 €/kk (ALV 0 %)
Rivitalo tai muu kytketty pientalo K = 0,3
Asuinkerrostalo K = 0,3
Asuinliiketalo K = 0,3

Muiden kiinteistötyyppien perusmaksu määritetään kiinteistön suurinta käyttömahdollisuutta kuvaavan vesimittarin koon perusteella seuraavasti (€/kk):

Mittarinkoko ALV 0 % ALV 24 %
NS 20 6,50 € 8,06 €
NS 25-32 36,40 € 45,14 €
NS 40 104,00 € 128,96 €
NS 50 260,00 € 322,40 €

Käyttömaksu

Käyttömaksua maksetaan vuosittain käytetystä vedestä. Käyttömaksulla vesilaitos kattaa

vedentuotannosta ja toimittamisesta, sekä jäteveden johtamisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Käyttömaksu maksetaan erikseen vedelle ja jätevedelle. Vesilaitos perii käyttömaksua suoraan toteutuneen veden käytön perusteella seuraavasti:

K = YK * V
K = Käyttömaksu
YK = Käyttömaksun yksikköhinta €/m3
V = Käytetyn veden mitattu määrä m3

Poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

Käyttömaksun yksikköhinta (YP):

Vedelle YP = 1,45 €/m3 (ALV 24 %)
Jätevedelle 1.3.2022 alkaen YP = 3,88 €/m3 (ALV 24 %)

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on voimassaoleva korkolain mukainen korko 11 %. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta perintälain mukaisesti. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Säännönmukainen laskutus toteutetaan neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. Sovittaessa poikkeava laskutussykli, lisäkerrasta peritään 3,28 € + ALV.