Slide

Stipendirahasto

Ylivieskan Vesiosuuskunnan 50-vuotisjuhlien onnittelujen yhteydessä muodostetun vesihuoltoalan opiskelijoille suunnatun stipendirahaston tarkoituksena on varata tilaisuus jakaa stipendi yhdelle tai useammalle Ylivieskan kaupungissa kotipaikkaoikeutta nauttivalle hyvää koulumenestystä omaavalle vesihuoltoalan oppilaalle.

2 § Rahaston pääoma
Rahasto on muodostunut 27.03.2003 pidettyjen 50-vuotisjuhlan onnitteluista eri vesihuoltoalan yrityksiltä ja vesilaitoksilta lahjoittamasta rahavarasta, suuruudeltaan kolmetuhattakolmesataaseitsemänkymmentäviisi (3 375) euroa.

3 § Rahaston varojen sijoittaminen
Rahaston varat on talletettava pankkilaitokseen taikka sijoitettava osinkoa tai korkoa tuottaviin varmoihin osakkeisiin tai obligaatioihin.

4 § Pääoman kartuttaminen
Rahastoa kartutetaan keräyksin, lahjoituksin, korkotuloin ja muilla tavoilla.

Rahastoa voidaan kartuttaa myös testamenteilla, lahjoituksilla ja Vesiosuuskunnan hallituksen harkinnan mukaan myönnettävillä varoilla.

5 § Rahaston varojen käyttö
Rahaston varoista jaettavista stipendeistä päättää Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus. Rahaston varoja käytetään vuosittain ( mikäli ko. opiskelijoita valmistuu ) siten, että vesihuoltoalalta valmistuva opiskelija saa 250 euron stipendin. Esityksen stipendistä tekee hallitukselle toimitusjohtaja. Vesihuoltoalalta valmistuva opiskelija voi myös anoa hallitukselta vapaamuotoisella hakemuksella stipendiä.

Stipendi voidaan hallituksen päätöksellä myös jättää jakamatta.

6 § Rahaston hoitaminen
Rahaston tilejä hoitaa Ylivieskan Vesiosuuskunnan kirjanpitäjä. Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.