Slide

Palvelumaksuhinnasto

VESIHUOLTOLAITOS

Tämän hinnasto koskee Ylivieskan Vesiosuuskunnan tarjoamia erikseen tilattavia palveluita.

PALVELUMAKSUHINNASTON HYVÄKSYNTÄ

Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus on hyväksynyt palvelumaksuhinnaston 16.11.2022 pidetyssä kokouksessa.

PALVELUMAKSUHINNASTON VOIMAANTULOPÄIVÄ

Hinnasto on voimassa 1.1.2023 alkaen.

ERILLISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Vesihuoltolaitos perii tässä palvelumaksuhinnastossa esitetyistä erillispalveluista maksua tämän hinnaston ja yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Palveluita toimitetaan ainoastaan erillistilauksesta. Perittävät maksut ovat kertaluontoisia. Niitä peritään palvelujen tuottamisesta laitokselle aiheutuvien kustannusten, sekä vesilaitostoiminnan yleisten kustannusten kattamiseksi.

Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.

Vesimittarin tarkistusmaksu on:

mekaaninen mittari 100,00 €/kerta (sis. ALV 24 %)

etäluettava mittari 150,00 €/kerta (sis. ALV 24 %)

Vesimittarin tarkistuksen voi suorittaa ainoastaan vesihuoltolaitos.

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.

Vesimittarin luentamaksu on 23 €/kerta (sis. ALV 24 %)

Vesimittarin luennan voi suorittaa ainoastaan vesihuoltolaitos.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Vesihuoltolaitos perii laitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta maksun. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.

Venttiilin avaamis- ja sulkemismaksu on:

60 €/kerta (sis. ALV 24 %)

Sammutusvesilaitteistoista perittävät maksut

Sammutusvesilaitteiden käyttö- ja pääomakustannusten vesilaitokselle aiheutuvien ja laitteiden kokeilemisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi perittävän perusmaksun määräämisperusteena on laitokselle aiheutuvat jatkuvaluontoiset kustannukset.

Sammutusvesilaitteistojen perusmaksun yksikköhinta on:

322,40 €/kk (sis. ALV 24 %)

Asiakkaan tilaamat erikoistyöt

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita tässä palvelumaksuhinnastossa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset sekä tarvittava kate yleisten toiminta- ja pääomakulujen kattamiseksi. Laitos toteuttaa työt yksikköhinnoiteltuina. Laitos on määritellyt seuraavat yksikköhinnat:

Veroton Verollinen
Työlaskutus (€/tunti) 41,13 51,00
Ylityö 50 % (€/tunti) 51,61 64,00
Ylityö 100 % (€/tunti) 62,10 77,00
Tarvikesiirrot, pakettiauto (€/km) 0,81 1,00
Kaivinkonetyö 64,52 80,00
Traktorityö 60,48 75,00

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on voimassaoleva korkolain mukainen korko 7,0 %. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta perintälain mukaisesti. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.