Slide

Häiriötilanteet

Mahdolliset häiriöt veden laadussa

Pohjavedessä olevat pienetkin rauta- ja mangaanimäärät saostuvat aikaa myöten jakeluverkostoon, josta ne saattavat erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä joutua myös kuluttajille. Saostumien irtautuminen ja liikkeellelähtö voi aiheutua verkostossa poikkeuksellisesta virtaamasta tai painevaihtelusta. Tällaisia tilanteita voi muodostua esim. sähkökatkojen, verkoston korjauksen t.m.s. syiden vuoksi. Häiriöt ilmenevät veden ruskeana värinä, jolloin esimerkiksi pestävät vaatteet saattavat värjäytyä, vesi ei tämän johdosta kuitenkaan ole sinällään terveydelle vaarallista.

Pahoittelemme kuluttajillemme mahdollisista veden laatuhäiriöistä aiheutuvaa haittaa, ja pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan siten, että häiriöt olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vesilaitostoiminnan luonteen johdosta häiriöiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä.

Pyydämmekin asiakkaitamme huomioimaan esimerkiksi sähkökatkoksista, vesijohtoverkoston korjauksista yms aiheutuvat veden toimitushäiriöt, joiden jälkeen voi esiintyä häiriöitä veden laadussa. Mikäli veden epäpuhtauksia ilmenee, pyydämme Teitä juoksuttamaan vettä, kunnes mahdolliset epäpuhtaudet ovat hävinneet. Kun käynnistätte vettä käyttäviä kotitalouskoneita häiriötilanteiden jälkeen, pyydämme Teitä varmistamaan, että vesijohtovesi on puhdasta (HUOM myös lämmin vesi) ja että vedenpaine on riittävä. Häiriöiden ilmetessä pyydämme asiakkaitamme ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhtyä tarpeellisiin toimiin häiriöiden poistamiseksi.

Vesijohtovuodot

Jos epäilet vesijohtovuotoa joko tonttivesijohdossasi tai runkovesijohdossa, pyydämme ilmoittamaan asiasta aina vesiosuuskunnalle. Kiinteistösi vesijohtolaitteiston vuodosta merkkinä voi olla:

  • Kosteusvaurio rakenteissa, maalin irtoaminen esim. lattian rajasta tai ummehtunut, tunkkainen haju.
  • Vesimittari pyörii vaikka vettä ei kuluteta.
  • Suhiseva ääni huonetilassa.

Tarkistaessasi vuotoasiaa, varmista ensin vesikalusteiden kunto mm. WC:n huuhtelulaitteen mahdollinen vuoto.