Slide

Yleinen

kesäkuu 10, 2022

YVO 70v: Vesilaitoksen hermokeskus – valvomo

Ylivieskan Vesiosuuskunta on pyrkinyt aina aktiivisesti kehittämään omaa toimintaansa. Yksi merkittävä asia toiminnan tehostamisessa on ollut verkoston valvonta. Valvontaa on haluttu kehittää, koska toimitaan ostoveden varassa.

toukokuu 20, 2022

YVO 70v: Toimitiloja ympäri Ylivieskaa

Ylivieskan Vesiosuuskunnan toimisto sijaitsee Tasangontiellä vuonna 2011 valmistuneissa tiloissa, mutta tätä ennen toimistolla on ollut useita eri sijainteja.

huhtikuu 29, 2022

YVO 70v: Viemäriverkosto kauppalalle

Ylivieskan Vesiosuuskunta aloitti viemäriverkoston rakentamisen samaan aikaan vesijohtoverkon kanssa. Sittemmin viemäriverkon omistus ja hallinta on siirtynyt Ylivieskan kaupungille.

huhtikuu 15, 2022

YVO 70v: Koko Ylivieska vesijohdon piiriin

Halukkuus liittyä Vesiosuuskunnan verkostoon oli suuri kaikilla kyläkulmilla eikä Vesiosuuskunnan tarvinnut markkinoida palvelujaan uusien asiakkaiden saamiseksi

huhtikuu 8, 2022

YVO 70v: Vesijohto Tuomiperälle

Kantokylän urakan tultua valmiiksi, ryhdyttiin suunnittelemaan vesijohdon jatkamista Tuomiperän ja Kankaan aseman suuntaan.