Slide

Sähkökatkojen vaikutus ylivieskalaisten vedensaantiin

lokakuu 21, 2022

Vesihuolto on sähkönsaannin ohella yhteiskunnan tärkeimpiä palveluita. Vesihuolto on kotitalouksien, terveydenhuollon, sairaaloiden ja teollisuuden kannalta niin kriittinen palvelu, että sen pitää toimia kaikissa tilanteissa.

Ylivieskan Vesiosuuskunta on varautunut sähkönsaantihäiriöihin omatoimisesti ja kriittisiin kohteisiin on hankittu omia kiinteitä varavoimakoneita.

Tulevan talven ajaksi suunnitellut enimmillään muutaman tunnin sähköjakelukatkot eivät aiheuta veden toimitukseen katkoksia Ylivieskan Vesiosuuskunnan asiakkaille. Joillain tietyillä alueilla veden paine voi olla normaalia huonompi, mutta vettä tulee silti kaikille.

Keskustan korkeimmissa kerrostaloissa on kiinteistöjen omia paineenkorotuspumppuja, joilla painetta nostetaan ylimpiin kerroksiin. Jos sähköt ovat pois, emme voi taata, että vettä tulee silloin ylimpiin kerroksiin.

Suurempia ongelmia vedenjakelussa voi tulla vasta, jos laaja sähkökatko kestää syystä tai toisesta useita päiviä.

Lisätietoa tarvittaessa Ylivieskan Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Toni Huuhalta